• Oddział Kliniczny Otolaryngologiczny
  • Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
  • Oddział Kliniczny Okulistyczny
  • Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy
  • Oddział Kliniczny Dermatologiczny
  • Oddział Kliniczny Urologii i Onkologii Urologicznej

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt