Komendant
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy
informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert na
świadczenie usług w zakresie serologii transfuzjologicznej, prowadzenia banku krwi
oraz zaopatrywania w krew i jej składniki na rzecz
10. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy

Ogłoszenie – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz (modyfikacja 04.03.2024)

Szczegółowe warunki konkursu ofert – otwórz (modyfikacja 07.03.2024)

Załącznik nr 1 do SWKO (Opis przedmiotu zamówienia) – pobierz

Załącznik nr 2 do SWKO (Formularz ofertowy) – pobierz (doc., 55 KB)

Załącznik nr 3 do SWKO (Formularz cenowy) – pobierz (excel, 15 KB)

Załącznik nr 4 do SWKO (Oświadczenie o spełnieniu warunków) – pobierz

Załącznik nr 5 do SWKO (Wykaz części przedmiotu zamówienia) – pobierz (doc., 15 KB)

Załącznik nr 6 do SWKO (Projekt umowy) – pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZI – pobierz

ZMIANA – Załącznik nr 6 do SWKO (Projekt umowy – poprawiony 04.03.2024)pobierz

PYTANIA i ODPOWIEDZI – pobierz

ZMIANA – Załącznik nr 6 do SWKO (Projekt umowy – poprawiony 07.03.2024)pobierz

ZMIANA Załącznik nr 6 do SWKO (Projekt umowy – poprawiony 08.03.2024)pobierz

Załącznik nr 7 do SWKO (Oświadczenie dot. odległości od oferenta) – pobierz (doc., 14 KB)

ROZSTRZYGNIĘCIE – pobierz

 

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt