Wojskowa Służba Zdrowia należy do najstarszych rodzajów służby w Wojsku Polskim. Udzielanie pomocy medycznej rannym i chorym sięga wczesnego średniowiecza. Władcy oraz wodzowie armii dbali o odpowiednie wyposażenie pomocy medycznej w sprawne, właściwe, ruchome i stałe zaopatrzenie medyczne. Podczas powstań narodowych czy wojen światowych, ta służba miała nieocenioną rolę, ratując tysiące ludzkich istnień. Wojskowa Służba Zdrowia kontynuuje swoją misję, ale w zmienionych warunkach. Staje na straży zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko żołnierzy, ale także cywilów, dbając o nasze zdrowie oraz dobre samopoczucie. Obecnie to nie tylko leczenie ran czy chorób, to także profilaktyka, edukacja i wsparcie w najtrudniejszych chwilach. Postęp wojskowego systemu opieki medycznej trwa nieprzerwanie, a poprzez wsparcie jakie stanowi Departament Wojskowej Służby Zdrowia i ciągłe udoskonalanie jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej, możemy mówić o wysokiej jakości świadczonych usług.


Wojskowa Służba Zdrowia jest ściśle powiązana z cywilną służbą zdrowia, od której działania zależy dobry stan zdrowotny uzupełnień, stan sanitarno-higieniczny środowiska otaczającego wojsko, a w czasie wojny rozwój bazy materiałowej tyłów. Cywilna służba zdrowia w czasie wojny przejmuje do dalszego leczenia rannych i chorych ewakuowanych z zakładów WSZ, a także zajmuje się uzupełnianiem jej kadr. W czasie pokoju organizacja WSZ dostosowana jest przede wszystkim do stacjonarnego systemu pracy.

Obchody Święta Wojskowej Służby Zdrowia są doskonałą okazją do zrobienia podsumowań w zakresie osiągnięć indywidualnych pracowników jak i całych komórek organizacyjnych, jakie stanowią Kliniki, Samodzielne Oddziały Kliniczne czy Zakłady Kliniczne. 4 kwietnia br. mogliśmy wspólnie z gośćmi honorowymi przyjrzeć się rozwojowi 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

Po przywitaniu zebranych gości oraz przemówieniu Komendanta Szpitala cz. p. o. płk. dr. n. med. Sławomira Wawrzyniaka przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Marek Harat oraz dr n. med. Joanna Sierzputowska przybliżyli kwestię dorobku naukowo-badawczego naszej placówki. Ordynator Oddziału Klinicznego Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej lek. Radosław Janicki przedstawił zgromadzonym nową procedurę – TLH – laparoskopowe wycięcie macicy, natomiast fizjoterapeuta Kliniki Rehabilitacji mgr Wojciech Waśniewski opowiedział o pracy z wykorzystaniem egzoszkieletu – przełomowej formie rehabilitacji na oddziale dla osób zmagających się z dysfunkcją narządów ruchu

Obchody wojskowej Służby Zdrowia były także doskonałą okazją do uroczystego mianowanie żołnierzy szpitala na wyższe stopnie wojskowe:

  • mjr Michaliny SOBECKIEJ
  • mjr. Filipa OCHAPSKIEGO
  • kmdr. ppor. Mariusza GARBACZA

Wyróżnienia za dorobek naukowo-badawczy:

I miejsce – Klinika Neurochirurgii

II miejsce – Klinika Neurologii

III miejsce – Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej

Wyróżnienia a dorobek dydaktyczno-organizacyjny:

I miejsce – Oddział Kliniczny Okulistyczny

II miejsce – Klinika Neurochirurgii

II miejsce – Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla dorosłych im. płk. prof. Stanisława Pokrzywnickiego

II miejsce – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

III miejsce – Klinika Ortopedii i Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu im. płk. dr. n. med. Wiesława Romaniuka

Wyróżnienia za najwięcej zdobytych punktów Impact Factor:

I miejsce – dr Łukasz Rzepiński – 24,4 IF

II miejsce – dr Jacek Furtak – 23,61 IF

Komendant Szpitala złożył również gratulacje personelowi z obronionym tytułem doktora oraz specjalisty w ostatnim roku.

Za szczególne zaangażowanie na rzecz 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy Komendant wyróżnił ppłk. w st. spocz. dr. n. med. Tomasza ŚLOTAŁĘ.

W uznaniu zasług dla Ordynariatu Polowego oraz duszpasterstwa wojskowego Biskup Ordynariatu Polowego Wiesław Lechowicz wyróżnił żołnierzy 10. WSzKzP SPZOZ w Bydgoszczy. Odznaczenia w imieniu Biskupa Ordynariatu Polowego Wiesława Lechowicza, wręcza proboszcz Parafii Wojskowej w Bydgoszczy ksiądz kanonik płk. Stanisław Garbacik Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Złoty krzyż Biskupa Polowego „Deo et Patriae” otrzymali:

  • płk w st. spocz. prof. dr n. med. Marek HARAT
  • płk dr. n. med. Jacek FURTAK

Medal „Militio pro Christo” otrzymali:

  • płk dr n. med. Sławomir WAWRZYNIAK
  • płk lek. med. Piotr KAROLAK
  • mjr Agata BOCHEŃSKA
  • por. Magdalena BERNADKIEWICZ

Za ofiarną pomoc poszkodowanym po trzęsieniu ziemi w Turcji, Uchwałą Nr 34/VIII/2023 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy przyznała Złote odznaczenie samorządowe przyznawane dla osób zasłużonych dla samorządu pielęgniarek i położnych. Odznaczenie otrzymuje: kpt. mgr. piel. Barbara Naliwajska.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 108A7930-1024x682.jpg

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za możliwość wspólnego celebrowania Święta Wojskowej Służby Zdrowia, nieobecnym natomiast za otrzymane życzenia i podziękowania.


Media o uroczystości:

TVP3 Bydgoszcz

Express Bydgoski

Konferencja naukowo-edukacyjna pt. „Optymalizacja opieki nad pacjentem z miastenią rzekomoporaźną”
Więcej
Informacje dot. białej soboty
Więcej
Dzień otwarty na Bloku Operacyjnym
Więcej
Zapraszamy na BIAŁĄ SOBOTĘ W POLIKLNICE 22.06
Więcej
19 maja- Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego
Więcej
Święto pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego i opiekuna medycznego
Więcej
Uwaga! Zmiana godzin otwarcia punktu pobrań 2 maja
Więcej
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
Więcej
Święto Wojskowej Służby Zdrowia
Więcej
Życzenia Wielkanocne
Więcej
#WspólneŚwięta – kampania społeczna przeciwdziałająca pozostawaniu seniorów w szpitalach w okresach świątecznych
Więcej
Zaproszenie na badania mammograficzne i cytologiczne
Więcej
Strona 1 z5

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt