05.06.2024 r. odbyła się konferencja naukowo-edukacyjna pt. „Optymalizacja opieki nad pacjentem z miastenią rzekomoporaźną”. Konferencja została zorganizowana w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy przez Klinikę Neurologiczną. Kierownikiem naukowym konferencji był dr n. med. Łukasz Rzepiński, specjalista neurolog.

Wydarzenie otworzył Komendant Szpitala płk dr n. med. Sławomir Wawrzyniak specjalista neurolog, wprowadzając słuchaczy w ogół zagadnienia tj. przybliżył objawy, przyczyny choroby, a także podobieństwo miastenii do stwardnienia rozsianego.

Następnie, o aktualnych możliwościach farmakoterapii, opowiedział dr n. med. Łukasz Rzepiński. Pokazał również wpływ leczenia na poprawę stanu wybranej pacjentki.

Po dr. Rzepińskim głos zabrał specjalista chirurgii klatki piersiowej dr n. med. Przemysław Bławat. Przedstawił on rolę torakochirurga w leczeniu miastenii, przygotował materiały zdjęciowe różnych metod dojścia operacyjnego do grasicy oraz fragmenty nagrań samego procesu usuwania grasiczaka, który może przyczynić się do miastenii.

Po krótkiej przerwie Kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr. n. med. Robert Włodarski przybliżył proces plazmaferezy oraz jej pozytywne skutki w leczeniu miastenii rzekomoporaźnej, ale również uczulił zebranych na zagrożenia jakie za sobą niesie ten zabieg.

Idąc ku końcowi konferencji, Pani Tamara Ciąrzyńska, pielęgniarka Kliniki Neurologicznej, opowiedziała o jakości życia chorych, bazując na wynikach badań naukowych i rozmowach z pacjentami.

Spotkanie zamknęła Pani Anna Wolska – Prezes Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi „Kameleon” – jako również osoba chora, zobrazowała zebranym jak wygląda jakość życia takiej osoby, jak wpływa na relacje z bliskimi, karierę zawodową czy zwykłą codzienność. Pani Anna udostępniła zebranym sprzęt, za pomocą którego każda zdrowa osoba mogła, przynajmniej częściowo, poczuć na własnych mięśniach skutki miastenii. Konferencja została zorganizowana dla chorych na miastenię, ich rodzin, personelu medycznego oraz osób zainteresowanych tą chorobą. Padło wiele pytań do prowadzących. Obecni na sali konferencyjnej pacjenci pokazali również swój punkt widzenia, swoje doświadczenia oraz propozycje zmian w służbie zdrowia, które pozwoliłyby żyć im łatwiej.

Konferencja naukowo-edukacyjna pt. „Optymalizacja opieki nad pacjentem z miastenią rzekomoporaźną”
Więcej
Informacje dot. białej soboty
Więcej
Dzień otwarty na Bloku Operacyjnym
Więcej
Zapraszamy na BIAŁĄ SOBOTĘ W POLIKLNICE 22.06
Więcej
19 maja- Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego
Więcej
Święto pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego i opiekuna medycznego
Więcej
Uwaga! Zmiana godzin otwarcia punktu pobrań 2 maja
Więcej
Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
Więcej
Święto Wojskowej Służby Zdrowia
Więcej
Życzenia Wielkanocne
Więcej
#WspólneŚwięta – kampania społeczna przeciwdziałająca pozostawaniu seniorów w szpitalach w okresach świątecznych
Więcej
Zaproszenie na badania mammograficzne i cytologiczne
Więcej
Strona 1 z5

Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia

Zobacz wszystkie certyfikaty jakości

Kontakt

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy

ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz

NIP: 554-031-25-10

REGON: 090538318

Pełny kontakt